U lipnju smo započeli s ciklusom od 12 radionica za žrtve nasilja, s ciljem jačanja samopouzdanja i motivacije za uključivanje u svijet rada, u okviru Projekta Novi početak. Radionice provodi CESI – SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja KZŽ.

Na temu samopouzdanja i samopoštovanja održane su dvije radionice. Osjećaj samopouzdanja je kod žrtava nasilja vrlo često narušen kao i samopoštovanje. Važnost održavanja radionica na ovu temu vidljiva je kroz razvijanje vještina koje će korisnicama, žrtvama nasilja, pomoći u izgradnji pozitivne slike o sebi. Tijekom provedbe ove dvije radionice primjenjivali su se različiti oblici rada; edukativni dio, kreativno izražavanje te ispunjavanje radnih materijala.

Samopouzdanje se može definirati kao osjećaj sposobnosti, odnosno vjerovanja da situacije u kojima se nađemo možemo svladati uspješno i kvalitetno. U kontekstu nasilja u obitelji samopouzdanje je vrlo često narušeno zbog dugotrajne izloženosti psihičkom nasilju, a koje ostavlja dugoročne posljedice kako na žrtvu u cjelini, tako i na pitanje kako žrtva vidi samu sebe. Rad na osnaživanju i jačanju vlastitih kapaciteta kako bismo ponovno uspostavili pozitivnu sliku o sebi, koja podrazumijeva visok osjećaj samopouzdanja i samopoštovanja je nužan za oporavak i resocijalizaciju žrtava nasilja.

Teme koje nam slijede u provedbi edukativnih radionica su: prepoznavanje negativnih emocija I nošenje s osjećajem stresa, posljedice izloženosti obiteljskom/ partnerskom nasilju te kako raditi na ublažavanju istih, roditeljske kompetencije i vještine- pitanje dosljednosti u odgoju i dr.

Vjerujemo kako će i sve ostale teme biti od značaja za žrtve nasilja te da će ih, kao i prve dvije prepoznati kao važan segment oporavka, kako bi on bio što kvalitetniji i zdraviji.

Skip to content