Psihosocijalna podrška i savjetovanje

Savjetovanje

Nije sve nasilje vidljivo. Mnoge se žrtve okreću skloništima s ozbiljnim tjelesnim ozljedama, ali mnoge su također doživjele emocionalnu traumu. Savjetovanje je važan dio procesa ozdravljenja. Skloništa mogu pružiti savjetovanje ili vršnjačku podršku preživjelima na licu mjesta ili uputiti žrtvu na pregled kod liječnika i/ili drugih savjetnika. Ako je postupak dostupan i inkluzivan, vjerojatnije je da će žrtve dovršiti započeti tretman i dobiti skrb koja im je potrebna i koju zaslužuju.

Osnaživanje žrtava obiteljskog nasilja

Podrška i osnaživanje žrtve središnji je cilj skloništa. Ali one igraju puno veću ulogu u promjeni sustava i društvenih normi koje doprinose nastanku i nastavku nasilja u obitelji. Bitno je promovirati ideju društva bez nasilja te kako bi se omogućilo ljudima da shvate kako nasilje u obitelji nije tako rijedak problem te da ono nije samo problem te obitelji već društva. Ovo zagovaranje je važno jer radi na dugoročnom, održivom smanjenju pojave nasilja u obitelji i poboljšava sustave na koje se žrtve oslanjaju u traženju pravde.

Pravna podrška

Kretanje pravosudnim sustavom može biti teško u bilo kojoj zemlji. Žrtve možda znaju da je nasilje pogrešno, ali možda nisu svjesne svojih zakonskih prava. Skloništa mogu povezati žrtve s policijom, pružiti žrtvama osnovne pravne savjete kao i pratnju do policije i sudova.

Izgradnja životnih vještina: Financijska nesigurnost velika je prepreka za žrtve koje napuštaju nasilne situacije. Skloništa rade sa žrtvama kako bi izgradile svoju financijsku pismenost, izgradile životne i radne vještine i/ili navike. Djelatnici skloništa su ti koji žrtvi usađuju novo znanje koje će morati koristiti kada se osamostali i izađe iz skloništa. Također boravkom u skloništu žrtva dobiva mogućnost štedjeti te osigurati sredstva za svoje osamostaljenje.

Skip to content