Smještaj

U Domu pružamo siguran smještaj na tajnoj adresi svim žrtvama nasilja u obitelji i njihovoj djeci. Uz to su svim žrtvama osigurana sva osnovna sredstva za život; hrana, higijenske potrepštine, odjeća itd. Osiguravanjem besplatnog smještaja i osnovnih potrepština žrtva dobiva mogućnost štedjeti te osigurati sredstva za svoje osamostaljenje.

Osigurana je svakodnevna pomoć i podrška stručnih radnika koja uključuje tretmanski rad i psihološku podršku, savjetodavni rad i suradnja s institucijama te pravno savjetovanje i zastupanje. Tijekom boravka u Domu pomažemo žrtvi izgraditi temelje za siguran i neovisan život – Novi početak!

KAKO DOBITI SMJEŠTAJ?

Žrtva obiteljskog nasilja, njeni prijatelji, rodbina, susjedi, kolege s posla trebaju o incidentu u obitelji obavijestiti PRVENSTVENO POLICIJU 192! 

  • Bojite se za svoj život i život svoje djece?
  • Imate osjećaj da to kako živite nitko neće razumijeti jer je vaš/a partner/rica sa svima osim s vama ljubazan/na i drag/a?
  • Mislite da vam nitko neće vjerovati kada bi rekli što sve morate raditi po nalogu svoga partnera/rice?
  • Ako osjećate nelagodu, strah, trpite psihičke ili fizičke boli u odnosu s partnerom/ricom…
    …vi ste žrtva nasilja u obitelji!

ŽRTVA MOŽETE BITI BEZ OBZIRA NA SPOL I DOB!

N A Z O V I T E – POLICIJU 192! Policajci će nakon prijave i odlaska na mjesto incidenta, obavijestiti nadležan centar za socijalnu skrb, a taj centar će zatim obavijestiti nas!

JER VI I VAŠA DJECA IMATE PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA! Zaštita žrtava na smještaju i njihove djece osigurana je posebnim sigurnosnim mjerama.

Skip to content