Adresar

Adresar ustanova, organizacija i ostalih institucija koje pružaju pomoć, podršku i zaštitu žrtvama nasilja u obitelji

CESI- SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije

Dom za žrtve obiteljskog nasilja ”Utočište Sv. Nikola” Varaždin

Dom za žrtve obiteljskog nasilja ”Sigurna kuća” u Čakovcu

Autonomna ženska kuća Zagreb

Caritas Zagrebačke nadbiskupije – Kuća za žrtve obiteljskog nasilja

Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja “Duga-Zagreb”

Ženska pomoć sada

Skip to content