O nama

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK je ustanova  socijalne skrbi, čiji osnivač je Krapinsko-zagorska županija.

Domom upravlja Upravno vijeće, dok ravnatelj organizira, vodi poslovanje i stručni rad Doma, predstavlja i zastupa Dom.

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK ustanova je socijalne skrbi te obavlja svoje dužnosti prema Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17, 130/17, 98/19, 64/20). [Z1] 

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi Dom pruža uslugu privremenog smještaja u kriznim situacijama mlt. djeci i odraslim osobama žrtvama obiteljskog nasilja.

Privremeni smještaj može trajati dok se ne ostvari povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj ili se smještaj ne osigura na drugi način, a najduže do 6 mjeseci. Iznimno, privremeni smještaj, može trajati do godinu dana.

Privremeni smještaj može obuhvatiti uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. Dakle usluga uključuje smještaj i usluge savjetovanja te pomoć kod prilagodbe na privremeni smještaj.

Dom ima smještajni kapacitet za 8 osoba. Korisnici Doma mogu biti sve osobe koje su definirane u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 70/17, 126/19[Z2]) te su doživjele neki od oblika obiteljskog nasilja. Dakle korisnici Doma mogu biti osobe koje su doživjele nasilje u obitelji neovisno o spolu i dobi te im je prema procijeni centra za socijalnu skrb potreban smještaj te Dom priznaje rješenje Centara na području cijele Republike Hrvatske.[Z3] 

Skip to content