🌷🏡 Važan dio podrške žrtvama obiteljskog nasilja, osim osiguravanja sigurnog skloništa, uključuje njihovo osnaživanje za budući život bez nasilja. U okviru projekta Novi početak organizirane su grupne edukacije i individualna savjetovanja za korisnice sigurne kuće i SOS telefona i savjetovališta Krapinsko-zagorske županije. 

U sklopu ove aktivnosti održano je ukupno 12 grupnih i individualnih savjetovanja, na kojima su se s korisnicama obrađivale teme:
🔅samopoštovanja i samopouzdanja
🔅emocija
🔅komunikacijskih vještina
🔅roditeljskih vještina
🔅prepoznavanja obiteljskog nasilja i njegovih posljedica
🔅razvijanja vještina za uključivanje u svijet rada

Projekt Novi početak sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, Poziv UP.02.2.2.11 ‘Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji’, u sklopu Operativnog programa ‘Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.’ Projekt je ukupne vrijednosti 11.626.118,74 kn.

#novipočetak#itebesetiče#stopnasilju#budipodrška#odlučise

Skip to content