U petak 01.07.2022. god. stručne radnice Doma NOVI POČETAK prisustvovale su edukaciji volonterki u okviru projekta SOS telefona. Predstavile su funkcioniranje sigurne kuće, postupak smještaja te organizaciju svakodnevnog života u sigurnoj kući.

Strah od nepoznatog i osjećaj neizvjesnosti često su kočnica u donošenju odluke o promjeni nepovoljne životne situacije, uključujući i dugotrajnu izloženost nasilju. Volonterke su imale priliku pitati o sigurnoj kući sve što ih zanima te će moći korisnicama SOS telefona i savjetovališta KZŽ dati detaljne i točne informacije o životu u sigurnoj kući te na taj način umanjiti neizvjesnost i strah od nepoznatog.

Dom NOVI POČETAK i SOS telefon surađuju u pružanju podrške ženama žrtvama nasilja kroz individualno i grupno savjetovanje, s ciljem osnaživanja korisnica i korisnika za život bez nasilja.

Skip to content