U utorak 21. lipnja 2022. god. održana je prva edukacija za stručnjake/inje koji rade u skloništu i savjetovalištu za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja, na temu „Karakteristike traume i prevladavanje stresa“. Edukaciju su održale kolegice iz SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, a govorile su o obilježjima stanja stresa, traume i krize, posrednoj traumatizaciji pomagača te o načinima prevladavanja stresnih i traumatskih iskustava i jačanja kapaciteta osobe za nošenje s budućim stresovima.

Edukacija je bila odlična prilika za razmjenu iskustava stručnjaka/inja koji pružaju neposrednu podršku ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja.

Skip to content