Danas smo započeli s edukacijom za tim za pružanje izvaninstitucijskih usluga u sklopu projekta na temu horizontalnih politika u radu s korisnicima usluga, uključujući primjenu načela nediskriminacije i jednakog tretmana, načela učinkovitosti resursa, zaštite okoliša i rada s osobama s invaliditetom.

Današnja radionica bila je posvećena temama primjene načela nediskriminacije i jednakog postupanja/tretmana u društvu i na radom mjestu te utjecaju medija na rodnu nejednakost žena. Sudionici edukacije upoznali su se sa zakonodavnim okvirom ravnopravnosti i nediskriminacije te primjerima rodne nejednakosti i rodnih stereotipa.

Skip to content