U petak 14. listopada 2022. u Zaboku, Zelenoj dvorani, održana je jednodnevna edukacija Izgradnja kapaciteta stručnjaka koji pružaju socijalne usluge i rade sa žrtvama nasilja u obitelji, osobito mladima. Izvoditeljica edukacija bila je psihologinja Lorena Zec iz udruge SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava . U edukaciji sudjelovali su stručnjaci iz centra za socijalnu skrb, stručni suradnici osnovnih i srednjih škola, vrtića, Centar Zagorje, Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, SOS telefon te stručne radnice Doma NOVI POČETAK. U okviru edukacije obrađene su teme međugeneracijskog prijenosa nasilja u obitelji, nasilja u romantičnim vezama mladih, specifičnosti savjetodavnog rada s djecom i mladima te psihoedukacija roditelja o tipičnim reakcijama djeteta na nasilje/razvod braka i posljedične promjene u djetetovom osjećaju sigurnosti.

Edukacija je ujedno bila prilika za razmjenu iskustava stručnjaka/inja iz različitih sektora te zahvaljujemo svima na sudjelovanju i doprinosu ovoj edukaciji!

Skip to content