Kako u Domu NOVI POČETAK obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama?

Obilježavamo ga zapravo svaki dan tijekom godine, svakodnevno pružajući podršku našim korisnicama – ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci. Podrška obuhvaća osiguravanje životnih potreba (prehrana, higijenske potrepštine, odjeća i obuća, školska oprema i dr.), savjetodavni rad s korisnicama u cilju suočavanja sa stresnim životnim okolnostima i osnaživanja za budući život bez nasilja, suradnju s institucijama (centrima za socijalnu skrb, policijom, odgojno-obrazovnim i zdravstvenim ustanovama), kontinuirano educiranje stručnih radnica s ciljem pružanja kvalitetne i sveobuhvatne podrške našim korisnicama. 

Zahvaljujući projektu Novi početak, u mogućnosti smo našim korisnicima pružiti i dodatnu podršku u obliku:

Isto želimo poručiti i svima vama. Svaki dan treba biti dan borbe protiv nasilja nad ženama i svim drugim oblicima nasilja! 

S ciljem osvještavanja šire zajednice o problemu nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja općenito, prošle godine smo u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama pokrenuli akciju „I tebe se tiče“. U sklopu akcije „I tebe se tiče” izrađeno je deset ploča s porukama žena koje su bile ili jesu žrtve nasilja. Poruke su upućene svima koji na bilo koji način mogu pomoći i one osvještavaju, motiviraju i ohrabruju žrtve na prijavu nasilja. Akcija se provodi na način da se ploče postavljaju u gradovima i općinama na 15 dana. Trenutno su ploče postavljene u Humu na Sutli, a nakon toga će biti preseljene u istočni dio Krapinsko-zagorske županije.

Skip to content