U suradnji s Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), dana 03. listopada 2022. godine započela je edukacija na temu Nasilje u romantičnim vezama mladih, namijenjena učenicima srednjih škola i učenicima 7. i 8. razreda osnovne škole na području Krapinsko zagorske županije.

Istraživanja pokazuju da je više od 90% mladih barem jednom doživjelo neki od oblika nasilja u vezi, a zabrinjavajući su i tolerantni stavovi mladih prema svim oblicima nasilja u partnerskim odnosima. Cilj ove edukacije je senzibilizirati mlade osobe o problemu nasilja u romantičnim vezama, pružiti im informacije o vrstama nasilja u romantičnim vezama i načinima reagiranja na nasilje u vezi, čime se ujedno doprinosi prevenciji nasilja i u budućim partnerskim odnosima. Edukacija će se provoditi u periodu od listopada 2022. godine do listopada 2023., a ovaj tjedan započela je u srednjoj školi Pregrada.

Skip to content