Obilježili smo međunarodni dan ljudskih prava sudjelovanjem na Okruglom stolu na temu “Prava žrtava nasilja” u organizaciji Krapinsko-zagorske županije, u sklopu provedbe projekta Novi početak.

Na okruglom je stolu pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić govorila o provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova, s posebnim osvrtom na rodno utemeljeno nasilje, dok je o položaju žena žrtva nasilja o svijetu rada govorila Iva Čatipović, koordinatorica i savjetnica za pravna pitanja Udruge SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava. Okrugli stol završili smo osvrtom na kampanju “16 dana aktivizma”.

Ovaj okrugli stol četvrti je od sedam okruglih stolova koji se organiziraju s ciljem senzibilizacije javnosti o problemu nasilja u obitelju.

Skip to content