U organizaciji Doma NOVI POČETAK i suradnji sa CESI – SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja KZŽ, dana 20.06.2022. godine održana je prva edukacija za žrtve nasilja, s ciljem jačanja samopouzdanja i motivacije za uključivanje u svijet rada, u okviru Projekta „Novi početak“.

Kroz 12 susreta i radionica u periodu do listopada 2023. godine, sa trenutnim ali i potencijalnim korisnicama Doma NOVI POČETAK i SOS savjetovališta, obraditi će se teme motivacije, samopouzdanja, emocija, razvoj vještina potrebnih za uključivanje u svijet rada, pomoć u pronalaženju adekvatnog zaposlenja.

Skip to content