U utorak 19. veljače 2024. godine, u Poslovno-tehnološkom inkubatoru Krapinsko-zagorske županije u Krapini, održana je konferencija za medije na temu rada Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK.

Na konferenciji je sudjelovao župan Željko Kolar, koji je istaknuo da Krapinsko-zagorska županija ima nultu stopu tolerancije na bilo kakvu vrstu nasilja te da to pokazuje iz dana u dan. „S našim akcijama, edukacijama skrećemo pozornost na nešto što se stalno događa oko nas, a s ovim projektom sigurne kuće koja je sada na trajnoj lokaciji i novouređena, omogućujemo mnogim ženama jer se u 99,99 posto slučajeva radi o ženama koje trpe nasilje, da ih ohrabrimo da se odluče prijaviti nasilnika. S punom odgovornošću mogu reći da smo učinili apsolutno sve da im osiguramo siguran smještaj, adekvatan smještaj, nastavak školovanja za njihovu djecu, njima pomoć oko pronalaženja posla i svega onoga što ljudi koje je zadesila takva sudbina trebaju“ – poručio je župan Kolar.

Na konferenciji je sudjelovala i zamjenica župana Jasna Petek koja je podsjetila da je Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak najmlađa ustanova Krapinsko-zagorske županije, kojom je zaokružena velika skupina aktivnosti podrške žrtvama obiteljskog nasilja na području naše županije. „Hvala svim zaposlenima u Sigurnoj kući, koji vrlo stručno i s puno entuzijazma i truda vrlo kvalitetno vode Dom za žrtve obiteljskog nasilja. To nije samo zanimanje, nego posao koji radite 24 sata dnevno i trebate uvijek biti na raspolaganju za nepredvidive situacije. Dom za žrtve nasilja Novi početak nije samo ustanova koja skrbi o smještaju žrtvama obiteljskog nasilja, već je i ustanova koja provodi vrlo širok niz preventivnih aktivnosti koje se prije svega odnose na informiranje zajednice, senzibilizaciju zajednice, edukaciju stručne javnosti. Želimo poručiti, prije svega žrtvama obiteljskog nasilja, a to je da u našoj Krapinsko-zagorskoj županiji imaju zaokruženi sustav podrške, ali isto tako i podršku za novi početak. Nasilje treba prijavljivati i na nasilje treba reagirati“ – poručila je zamjenica Petek te naglasila da se nasilje tiče svih nas, da se o nasilju treba informirati, da se treba educirati na koji način i kako ga pri javiti.

Rad Doma NOVI POČETAK u protekloj godini i planove za 2024. godinu predstavila je zamjenica ravnateljice Aneta Škreblin. „Cijelu našu proteklu godinu obilježio je projekt Novih početak čiji nositelj je bila Krapinsko-zagorska županija, dok su dom Novi početak i Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Krapina bili partneri na projektu. Vrijednost samog projekta bila je 1,9 milijuna eura te je njime na području naše županije uspostavljen sveobuhvatan i cjelovit sustav podrške žrtvama obiteljskog nasilja na zaista zavidnoj razini. Ujedno je istaknula da se u Domu NOVI POČETAK pruža se siguran smještaj žrtvama nasilja u obitelji, a taj smještaj se može ostvariti posredstvom Hrvatskog zavoda za socijalni rad ili temeljem zahtjeva policije. Usluga smještaja omogućava se u trajanju do šest mjeseci, odnosno iznimno do godinu dana, što je određeno Zakonom o socijalnoj skrbi. Smještajni kapacitet je tijekom prošle godine iznosio osam korisnika istovremeno, što uključuje odrasle osobe i djecu, a za naše korisnike osigurano stanovanje i osnovne životne potrebe te savjetodavna pomoć i podršku. Ono što je važno naglasiti je da su sve usluge Doma za korisnike besplatne. Tijekom prošle godine zaprimljena su 22 upita za smještajem kojima je tražen smještaj za ukupno 67 osoba. Od toga su realizirana tri hitna smještaja za tri korisnice i šestero djece, dok je za dvije korisnice i petero djece smještaj nastavljen iz 2022. godine. Prema tome, u prošloj godini je smještaj omogućen za ukupno 16 korisnika, od čega je bilo pet žena i 11 djece.

Od početka 2024. godini Dom NOVI POČETAK djeluje na novoj, trajnoj lokaciji, u povećanom smještajnom kapacitetu od 15 korisnika istovremeno. Nova lokacija ima mogućnosti smještaja osoba s invaliditetom i žrtava nasilja muškog spola. Također, uspostavlja se savjetovalište na dislociranoj lokaciju u Zaboku, kao i nastavak izvaninstitucionalne podrške korisnicima po izlasku iz skloništa. Pri tome je Dom NOVI POČETAK jedna od rijetkih sigurnih kuća u Republici Hrvatskoj koja ima takve mogućnosti.

Skip to content