U sklopu projekta Novi početak, u razdoblju od 4. do 6. prosinca 2023. godine, održano je studijsko putovanje u Sloveniju, u gradove Ljubljanu i Maribor. Cilj studijskog putovanja bio je upoznavanje sustava skrbi za žrtve nasilja u Sloveniji. 

U studijskom putovanju sudjelovali Martina Gregurović Šanjug, Miljenka Mila Triller i Ivana Kostanjski ispred nositelja projekta Krapinsko-zagorske županije, te Sergej Augustin Erdelja i Iva Pribolšan ispred projektnog partnera Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Krapina, Stanislava Erdelja ispred Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Donja Stubica, Aneta Škreblin ispred projektnog partnera Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK i Katarina Plancutić ispred Zagorske razvojne agencije.

U sklopu studijskog putovanja organizirani su radni sastanci u Ljubljani u organizacijama: KLJUČ Center za boj proti trgovanju z ljudmi (Centar za borbu protiv trgovanja ljudima), DRUŠTVO SOS (Društvo za pomoć ženama i djeci žrtvama nasilja) te Združenje za MOČ u Mariboru (Udruga za pomoć žrtvama seksualnog nasilja).

KLJUČ Center za boj proti trgovanju z ljudmi

U udruzi KLJUČ Center za boj proti trgovanju z ljudmi sastanak je održan sa stručnom suradnicom Urškom Debelak. Prostor u kojem je održan sastanak je prostor namijenjen terapijskom savjetovanju i supervizijama. Radi se o nevladinoj humanitarnoj organizaciji, jedinoj specijaliziranoj za područje rada za borbu protiv trgovanja s ljudima u Sloveniji. Udruga raspolaže prostornim kapacitetom za smještaj do šest žrtava trgovanja ljudima. Korisnice se smještavaju sve dok traje postupak na sudu, koji traje i do nekoliko godina, prosječno godinu dana. Na godišnjoj razini imaju u prosjeku oko dvije identificirane žrtve. Tijekom 2022. godine bilo je deset identificiranih žrtava, ove godine ni jedna. Također imaju anonimni telefonski broj putem kojeg žrtvama nude savjetovanje i podršku. Financiraju se putem projekata na razdoblje od tri godine, preko Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravlja i mjesnih općina, a partner u projektu je i CARITAS.

U Društvu Ključ je zaposleno ukupno pet stručnjaka različitih profila: socijalni radnici, kriminalist i psiholog. U radu Društva Ključ aktivno sudjeluju i volonteri, njih desetak. Preventivno djeluju u školama gdje nude informacije o svom radu i rade posebno sa ženskom i posebno s muškom populacijom. U sklopu svog djelovanja ističu projekt PAC – identifikaciju i oblik podrške za žrtve trgovanja ljudima i žrtve rodno uvjetovanog nasilja, a koji provode u prihvatnim centrima za azilante. Korisnici su većinom slovenski državljani, ali bilo je državljana iz Srbije, Afrike, Južne Amerike, kao i korisnika romske nacionalnosti. U svom radu održavaju koordinacijske sastanke u cilju razmjene informacija o radu s žrtvama trgovanja ljudima s Caritasom, policijom i pravosuđem. Kao glavni problem u radu sa žrtvama trgovanja ljudima ističu manjak stručnog znanja o prepoznavanju žrtava trgovanja ljudima.

DRUŠTVO SOS

U Društvu SOS sastanak je održan s Dalidom Horvat, stručnom voditeljicom programa SOS telefona, i Lili Jelnikar, stručnom voditeljicom programa skloništa. Radi se o nevladinoj organizaciji za sprečavanje nasilja nad ženama i djecom  u Sloveniji. Društvo SOS nastalo je 1989. godine te ima ukupno 22 zaposlene osobe.  Godine 1999. u sklopu Društva otvorena je prva sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja povjerena  u upravljanje nevladinoj organizaciji. Druga sigurna kuća u okviru društva otvorena je 2009. godine, i to je prva u Sloveniji za smještaj osoba s invaliditetom. Program Psihosocijalna i psihološka pomoć za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja počeo je djelovati 2015. godine. U siječnju 2021. godine SOS telefon Društva je postao nacionalna 24 satna SOS linija za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji. 

U programu SOS telefona nude usmeno i pismeno savjetovanje preko e-maila i chata, zagovaranje, trijaže, pratnju na institucije i daljnje vođenje slučaja, tjedne termine savjetovanja pravnice i kriminalistice na bosanskom/srpskom/hrvatskom i engleskom jeziku. U prosjeku imaju 200 poziva mjesečno. U programu skloništa imaju dvije sigurne kuće – skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji i partnerskim odnosima u Ljubljani, te tri dislocirane jedinice – stana za žene i djecu žrtve nasilja. U prosjeku imaju 64 korisnice mjesečno. U skloništu žrtvama nude individualnu psihosocijalnu i psihološku pomoć, te provode grupe za samopomoć. U skloništu 1 imaju smještajni kapacitet za deset korisnica i 13 djece (kuća u kojoj se vodi program je iznajmljena bez naknade od vlade). U skloništu 2 imaju smještajni kapacitet za sedam korisnica i deset djece. Kuća je iznajmljena i plaća se za nju najam, svaka žena koristi svoju sobu, a u svakoj kući nalazi se niz drugih zajedničkih prostorija kao što su kuhinja, kupaonica, dnevni boravak, prostor za vježbanje i igru. Profili stručnjaka koji rade u Društvu su socijalne radnice, laične radnice i vanjske suradnice poput psihologinja i psihoterapeutkinja.

Najveći dio financiranja (86%), Društvo SOS ostvaruje od Ministarstva za rad, obitelj, socijalna pitanja i jednake mogućnosti te općina Ljubljana i Celje, dok ostatak financira Fondacija za financiranje invalidskih i humanitarnih organizacija, donacijama članova.

Združenje za MOČ

U Združenju za MOČ sastanak je održan s psihologom Maticom Muncom i voditeljicom Podružnice Maribor Tjašom Hrženjak. To je nevladina, neprofitna i humanitarna organizacija koja djeluje u javnom interesu. Osnovna misija udruge je pružiti sveobuhvatnu psihosocijalnu pomoć i podršku žrtvama seksualnog nasilja te biti uz njih na putu oporavka. Udruga je osnovana 1994. godine kao Udruga protiv seksualnog zlostavljanja. Udruga korisnicima nudi sljedeće oblike pomoći i podrške: telefonsko i online savjetovanje, osobno psihosocijalno savjetovanje, grupe za samopomoć, savjetodavni rad s mladima, kreativne radionice za djecu, zastupanje u postupku, pratnja u ustanove. Osim individualnih i grupnih oblika pomoći i podrške, djelovanje Udruge je usmjereno i na pružanje savjeta i podrške svim stručnjacima i institucijama koji se u svom radu mogu susresti sa slučajevima seksualnog nasilja i zlostavljanja. Za sve stručne profile provode i edukacije na temu seksualnog nasilja i seksualnog zlostavljanja. Profili stručnjaka koji pružaju stručnu pomoć su psiholozi, psihoanalitičari, pravnici i volonteri. Udrugu u najvećoj mjeri (oko 90%) financira Ministarstvo te općine Ljubljana i Maribor, a manji dio Fondacija za financiranje invalidskih i humanitarnih organizacija. Ljudi se u udrugu upućuju putem društvenih mreža, telefona, škola, centara za socijalnu skrb i dr. Korisnici savjetodavne oblike podrške mogu koristiti do dvije godine. 

Zaključno, ovo studijsko putovanje omogućilo je umrežavanje s partnerskim organizacijama, kao i razmjenu iskustava i primjera dobre prakse. Ujedno su dobivene informacije o tome što se pokazalo učinkovitim u razvoju usluga za žrtve nasilja u obitelji, ali i koji su izazovi u organizaciji usluga za žrtve obiteljskog nasilja. Dobivene informacije koristit će se u daljnjem planiranju i razvoju usluga za žrtve nasilja u obitelji, kao i prevenciji nasilja u obitelji, na području Krapinsko-zagorske županije.

Skip to content