Krajem listopada nastavili smo s edukacijom tima za pružanje izvaninstitucijskih usluga u sklopu projekta na temu horizontalnih politika u radu s korisnicima usluga. Ovog puta govorili smo o radu s osobama s invaliditetom, a osobito o položaju žena s invaliditetom u društvu. Nažalost, žene s invaliditetom u manjoj su mjeri obrazovane, rjeđe su zaposlene te kada jesu zaposlene ostvaruju manje prihode u odnosu na muškarce s invaliditetom. Također, otežano ostvaruju pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Uzroci tome su mnogobrojni, od stavova društva prema osobama s invaliditetom, ali i stavova samih osoba s invaliditetom

Skip to content