Dokumenti

Odluka o osnivanju Ustanove

Statut Doma NOVI POČETAK

I. izmjena Statuta Doma NOVI POČETAK

II. izmjena Statuta Doma NOVI POČETAK

Pravilnik o poslovnoj tajni

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o radu i sistematizaciji poslova

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Doma

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o korištenju sustava videonadzora

Plan zapošljavanja za 2021. godinu

Procedura blagajničkog poslovanja Doma NOVI POČETAK

Procedura stvaranja ugovornih obveza Doma NOVI POČETAK

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja Doma NOVI POČETAK

Pravilnik o načinu i uvjetima korištenja službenog automobila u službene svrhe, mobilnih telefona, sredstava reprezentacije i dr.

Odluka o I. izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja službenog automobila u službene svrhe, mobilnih telefona, sredstava reprezentacije te odobravanja službenih putovanja

Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Doma NOVI POČETAK 

Procedura naplate prihoda Doma NOVI POČETAK

Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja

Skip to content