Izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Krapinsko-zagorske županije.

Projekt novi početak

Cilj projekta Novi početak je uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji.

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Provedbom projekta Novi početak na području Krapinsko-zagorske županije uspostavlja se cjeloviti sustav skrbi i podrške za žrtve nasilja u obitelji na zavidnoj razini, ali isto tako pokreću brojne preventivne aktivnosti. Projektne aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona. Održat će se edukacije i okrugli stolovi s ciljem educiranja i senzibiliziranja javnosti vezano uz tematiku nasilja u obitelji i rodnog nasilja, kao i jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji. Izradit će se edukativni video materijali i dokumentarni filmovi, tiskati vodiči, brošure i priručnici kroz koje će se ukazati na problematiku rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u obitelji kao i na prava žrtava.

Očekivani rezultati projekta su uspostavljeno sklonište i savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji; održano 11 edukacija za osposobljavanje stručnjaka koji pružaju socijalne usluge i koji rade sa žrtvama; održano 30 supervizija za stručnjake zaposlenike sigurne kuće; organizirano 1 studijsko putovanje; održano 7 okruglih stolova i 4 edukativne radionice za stručne radnike u odgojno-obrazovnim ustanovama i učenike s ciljem prevencije rodno uvjetovanog nasilja i unapređenja kapaciteta za rad s mladima na prevenciji i suzbijanju rodno uvjetovanog nasilja; održane 22 edukacije o rodno uvjetovanom i vršnjačkom nasilju među mladima; izrađena web stranica i popratni edukativni i promotivni materijali za veću senzibilizaciju javnosti.

Projekt po elementima uključuje sljedeće aktivnosti:

E1: Uspostava sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji na području Krapinsko-zagorske županije

  • uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije, izvedbu radova i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji na trajnoj lokaciji te savjetovališta koje uključuje i podršku žrtvama nakon izlaska uz pružanje potrebne skrbi u KZŽ

E2: Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji

  • uključuje održavanje 11 edukacija za osposobljavanje stručnjaka koji pružaju socijalne usluge i koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji s ciljem jačanja kapaciteta stručnjaka u svrhu razvoja, širenja i unapređenja kvalitete usluga usmjerenih ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji te izdavanje priručnika za iste; 30 supervizija za stručnjake zaposlenike sigurne kuće i 1 studijsko putovanje

E3: Podizanje svijesti javnosti o pravima žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji i negativnim posljedicama nasilja

  • uključuje organizaciju 7 okruglih stolova i 4 edukativnih radionica za stručne radnike u odgojno-obrazovnim ustanovama i učenike s ciljem prevencije rodno uvjetovanog nasilja i unapređenja kapaciteta za rad s mladima na prevenciji i suzbijanju rodno uvjetovanog nasilja te 22 edukacije o rodno uvjetovanom i vršnjačkom nasilju među mladima, kao i izradu edukativnog materijala (video uradci, dokumentarni filmovi i vodiči).

V: Promidžba i vidljivost

  • uključuje izradu vizualnog identiteta projekta, izradu i oblikovanje web stranice projekta, organizaciju početne i završne konferencije projekta, emitiranje radio emisije te objave članaka u novinama s ciljem promocije projekta

PM: Upravljanje projektom i administracija

  • uključuje redovito izvještavanje o napretku provedbe projekta i komunikaciju s nadležnim tijelom za kontrolu provedbe, redovite sastanke projektnog tima, pripremu i provedbu postupaka nabava i dr.

OSNOVNI PODATCI O PROJEKTU:

KORISNIK PROJEKTA

Krapinsko-zagorska županija

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

11.626.118,74 kuna

EU SUFINANCIRANJE

11.626.118,74 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE

09.06.2021. – 09.12.2023.

Projekt se provodi iz Poziva UP.02.2.2.11 ‘Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji’, u sklopu Operativnog programa ‘Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.’ koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Upravljačko tijelo:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji  i socijalne politike
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Telefon: 01/6106-111
E-mail: esf@mdomsp.hr
https://mrosp.gov.hr

Posredničko tijelo razine 2:

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Savska cesta 64, 10000 Zagreb
Telefon: 01 61 26 000
E-mail: pisarnica.HZZ.SU@hzz.hr
hzz@hzz.hr

Korisnik projekta

Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1,
49000 Krapina
Telefon: 049/329-111
e-mail: ured.zupana@kzz.hr
www.kzz.hr

Projektni partneri

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1,
49000 Krapina
Telefon: 049 521 001
E-mail: novi.pocetak@kzz.hr
https://novipocetak.kzz.hr/

Centar za socijalnu skrb Krapina
Dragutina Domjanića bb,
49000 Krapina
Telefon: 049 371 847
E-mail: info@gdck-krapina.hr
https://www.czss-krapina.hr/

„Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Krapinsko-zagorske županije.“

Skip to content