Izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Krapinsko-zagorske županije.

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK je ustanova socijalne skrbi, čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija.

Naše usluge

Nasilje u obitelji nikada ne dolazi u jednom obliku niti nad jednom određenom populacijom. Počinitelj može biti neznanac, ali većinom je to netko iz blizine  žrtve. To može biti partner,  roditelj, djeca, brat ili sestra, djed ili baka … Često se postavlja pitanje  „zašto žrtva jednostavno ne ode?“. Životne okolnosti mogu biti složene pa to nije tako jednostavno. Mnogo je razloga koji žrtvu sprječavaju da napusti svog nasilnika. Žrtva može financijski ovisiti o svom nasilniku,  u slučaju bijega nema mogućnost sa sobom uzeti svoju djecu, nema kamo otići, nema krug podrške, ima invaliditet, boji se za svoj život i život svoje djece ili ne poznaje svoja prava i tko joj može pomoći.-

Smještaj

U Domu pružamo siguran smještaj na tajnoj adresi svim žrtvama nasilja u obitelji i njihovoj djeci. Uz to su svim žrtvama osigurana sva osnovna sredstva za život; hrana, higijenske potrepštine, odjeća itd. 

Psihosocijalna podrška i savjetovanje

Nije sve nasilje vidljivo. Mnoge se žrtve okreću skloništima s ozbiljnim tjelesnim ozljedama, ali mnoge su također doživjele emocionalnu traumu. Savjetovanje je važan dio procesa ozdravljenja.

Stručni tim

Stručni tim Doma čine socijalni radnik i stručni savjetnik – psiholog, a po potrebi uključuje se i vanjski stručni savjetnik – pravnik.

Novosti

Donatori

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK korisnicima i korisnicama usluge smještaja osigurava osnovna sredstva za život, uključujući prehranu, higijenske potrepštine, odjeće, obuće itd. Uz osnivača Krapinsko-zagorsku županiju, rad Doma NOVI POČETAK podržavaju donatori kroz donacije radova i usluga, elektronskih uređaja i medicinskih potrepština, odjeće, obuće, higijenskih i kozmetičkih potrepština, igračaka, omogućavanje posjeta raznim događajima i dr. Ovim putem im zahvaljujemo na podršci i unapređenju kvalitete svakodnevnog života naših korisnika i korisnica, omogućujući im potrepštine i sadržaje koje im najčešće nisu dostupne radi nepovoljne financijske situacije.

Rad Doma NOVI POČETAK u 2020. i 2021. godini podržali su:

Magistratska 1, 49000 Krapina
Telefon: 049/521-001
Elektronska pošta: novi.pocetak@kzz.hr
OIB: 48058215991
Žiro račun: HR1523400091111102949

Skip to content