Javna nabava

Plan nabave Doma NOVI POČETAK za 2024. godinu

Plan nabave Doma NOVI POČETAK za 2023. godinu

II. izmjena Plana nabave Doma NOVI POČETAK za 2022. godinu

I. izmjena Plana nabave Doma NOVI POČETAK za 2022. godinu

Plan nabave Doma NOVI POČETAK za 2022. godinu

I. izmjena Plana nabave Doma NOVI POČETAK za 2021. godinu

Plan nabave Doma NOVI POČETAK za 2020. i 2021. godinu

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Registar ugovora

Skip to content