Koja je cijena tjelesnog kažnjavanja?

Tjelesno kažnjavanje odnosi se na primjenu tjelesne sile s namjerom nanošenja određenog stupnja boli ili nelagode, ma kako blagi oni bili (Odbor za prava djeteta UN-a, 2006). Uključuje različite oblike ponašanja poput udaranja djece rukama, nogama ili predmetima, trešenja i bacanja djeteta, grebanja, štipanja, povlačenja za kosu ili uši, nanošenja opekotina, prisilnog gutanja i sl.

Mnogobrojni su razlozi iz kojih roditelji u odgoju djece pribjegavaju tjelesnom kažnjavanju. Neki roditelji vjeruju kako je (povremeno) tjelesno kažnjavanje primjeren i učinkovit način postavljanja granica djetetu pri čemu su često i sami u djetinjstvu bili odgajani na takav način. Na taj se način tjelesno kažnjavanje i nasilna ponašanja prenose unutar obitelji iz generacije u generaciju. Ponekad se roditelji uslijed dječjeg ponašanja nađu u situaciji u kojoj se osjećaju bespomoćno i frustrirano, izgube kontrolu nad vlastitim ponašanjem ili pak jednostavno ne znaju kako drugačije postupiti. Opterećenost obavezama, stres i umor također umanjuju sposobnosti roditelja da primjereno oblikuju dječje ponašanje.

            Važno je naglasiti da primjena tjelesnog kažnjavanja ima trenutni efekt – najbrže zaustavlja nepoželjno ponašanje djeteta u trenutku u kojem se ono događa. No, pod koju cijenu? Mnogobrojna istraživanja ukazala su na čitav niz štetnih, često i dugoročnih posljedica tjelesnog kažnjavanja po dijete. Pokazalo se da tjelesno kažnjavanje uči dijete da…

Primjena tjelesne sile u odgojnim postupcima može ozbiljno ozlijediti dijete. Pri tome dijete ne uči zbog čega je njegovo ponašanje neprimjereno, odnosno kakvo je ponašanje zapravo poželjno. Djetetova trenutna i neposredna poslušnost prilikom primjene tjelesnog kažnjavanja proizlazi iz straha. Nadalje, dijete pri tome može naučiti da je u redu neprimjereno se ponašati, ali da pri tome treba biti pažljivo kako ne bi bilo uhvaćeno. Prema tome, tjelesno kažnjavanje ne dovodi do poželjne promjene u ponašanju djeteta, već upravo suprotno, rezultira narušenom kvalitetom odnosa između roditelja i djeteta, većom sklonosti agresivnim i delinkventnim ponašanjima djeteta. Na emocionalnom planu dijete razvija lošu sliku o sebi, gubi povjerenje prema roditelju, osjeća brojne neugodne emocije poput krivnje, ljutnje, srama, poniženja i sl., a što posljedično rezultira narušenim mentalnim zdravljem djeteta, a što se može prenijeti i u odraslu dob.

Što umjesto tjelesnog kažnjavanja?

            Najučinkovitiji oblici discipliniranja su oni koji potiču poželjno ponašanje kod djece kroz izgradnju prisnog i toplog odnosa s djetetom, pokazivanjem ljubavi, interesa i brige za dijete. Pri tome roditelji modeliraju prikladna ponašanja što djetetu omogućuje da unaprijed zna kako se treba ponašati i pohvaljuju dijete kada se ponaša na poželjne načine. Postoje mnogi učinkoviti načini kojima roditelji mogu oblikovati djetetova ponašanja. Navedeno prije svega podrazumijeva rad na sebi i svojim roditeljskim vještinama kroz osvještavanje vlastitih stavova prema tjelesnom kažnjavanju, brigu o vlastitom mentalnom zdravlju i educiranje o roditeljskim odgojnim stilovima putem stručnih edukativnih materijala, radionica i sl.

            Primjereni načini poticanja poželjnih ponašanja djece temelje se na uvažavanju djeteta i njegovih potreba. Djetetu šalju poruke da je dobro, da vrijedi, uče ga razlikovati primjerena i neprimjerena ponašanja te donošenju promišljenih odluka. Stoga umjesto batina možete…

Međunarodni dan odgoja bez batina u Domu NOVI POČETAK obilježen je likovnim aktivnostima te psihoedukativnom radionicom za korisnice Doma, s ciljem edukacije i prevencije međugeneracijskog prijenosa nasilja unutar obitelji. Kroz radionicu, korisnice su se upoznale s posljedicama tjelesnog kažnjavanja po kognitivni i socioemocionalni razvoj djece, a u praktičnim zadacima usvajale su i uvježbavale primjerene oblike usmjeravanja dječjeg ponašanja.

Literatura

Berk, L. (2008). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Naklada Slap, Zagreb.

Odgoj bez batina: https://www.umoigraonica.com/blog/odgoj-bez-batina/

Odgoj bez tjelesnog kažnjavanja: https://odrasli.hrabritelefon.hr/clanci/odgoj-bez-tjelesnog-kaznjavanja/

Uz međunarodni dan odgoja bez batina: Što umjesto batina?: https://www.poliklinika-djeca.hr/aktualno/rijec-ravnateljice/uz-medunarodni-dan-odgoja-bez-batina-sto-umjesto-batina/

Skip to content